Podsumowanie konferencji

W dniach od 5 do 7 grudnia 2022 r. w hotelu Luxor w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne”, sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka” – moduł: wsparcie konferencji naukowych. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowiska górniczego oraz ekspertów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także górniczych instytucji naukowych – Instytutu Techniki Górniczej KOMAG i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Głównym celem konferencji była promocja zrównoważonego myślenia o pozyskiwaniu surowców krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwiązań pozwalających na bezinwazyjne dla natury zagospodarowanie terenów przemysłowych, które powstały w wyniku eksploatacji surowców energetycznych.

Podczas wykładów zostały zaprezentowane krajowe i międzynarodowe doświadczenia branży surowcowej w zakresie standardów oraz narzędzi dla realizacji nowoczesnej koncepcji zarządzania zasobami złóż surowców strategicznych Europy w obrębie zrównoważonego udostępniania nowych zasobów oraz ich prawnej ochrony. Obecność wielu ekspertów z ośrodków akademickich, instytutów badawczo-naukowych oraz ze świata przemysłu sprawiła, że wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny, nastawiony przede wszystkim na wymianę doświadczeń i merytoryczną dyskusję.

Porozumienia o współpracy

Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy UMCS, ITG KOMAG, IGSMiE PAN oraz Lubelskim Węgla „Bogdanka”.

Podmioty te będą wspólnie pracować nad przygotowaniem i wdrażaniem informatycznego systemu monitorowania i prognozowania wpływu zmian hydrologicznych na środowisko w górotworze przekształconym działalnością człowieka. Celem inicjatywy będzie podniesienie efektywności gospodarki wolnej i wzmocnienie potencjału małej retencji.

Konferencja zaowocowała również podpisaniem umowy między lubelską uczelnią a instytutem KOMAG.

Rozmowy z gośćmi

Zapraszamy do obejrzenia serii wywiadów z gośćmi konferencji.

Piotr Pyzik

Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego MAP

Kasjan Wyligała

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, LW BOGDANKA S.A.

prof. Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Dewi Fatmawati

Universitas Gadjah Mada
 
 

Paweł Prokop

Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich

Lynn Besenyei

University of Wolverhampton
 

Jawdat Bakr

Sulaimani Polytechnic University
 

Franco Magurno

Uniwersytet Śląski
 

Ioannis-Dimosthenis Adamakis

National and Kapodistrian University of Athens

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński, Institute of Dendrology of the Polish Academy of Sciences
 • Prof. Ass. Dariusz Prostański, KOMAG Institute of Mining Technology
 • Prof. Ass. Gabriela Woźniak, University of Silesia in Katowice
 • Prof. Ass. Grzegorz Grzywaczewski, Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Lublin
 • Prof. Ass. Artur Krawczyk, AGH University of Science and Technology in Krakow
 • Artur Dyczko Ph.D., Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences
 • Prof. Zofia Piotrowska-Seget, University of Silesia in Katowice
 • Prof. Barbara Tokarska-Guzik, University of Silesia in Katowice
 • Prof. Ass. Agnieszka Kompała-Bąba, University of Silesia in Katowice
 • Prof. Jaco Vangronsveld, Hasselt University
 • Prof. Stanisław Chmiel, University of Maria Curie-Skłodowska
 • Prof. Ass. Joanna Czarnecka, University of Maria Curie-Skłodowska
 • Prof. Ass. Piotr Sugier, University of Maria Curie-Skłodowska
 • Prof. Ass. Małgorzta Wójcik, University of Maria Curie-Skłodowska
 • Anna Rysiak Ph.D., University of Maria Curie-Skłodowska
 • Krzysztof Sitko Ph.D., University of Silesia in Katowice
 • Prof. Erica Lumini, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR SS Torino c/o DiBIOS
 • Prof. Ioannis-Dimosthenis Adamakis, National and Kapodistrian University of Athens Department of Botany, Faculty of Biology
 • Sylwia Wierzcholska Ph.D., Institute of Environmental Biology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 • Monika Malicka Ph.D., University of Silesia in Katowice
 • Agnieszka Hutniczak Ph.D., University of Silesia in Katowice
 • Wojciech Bierza Ph.D., University of Silesia in Katowice
 • Prof. Ass Wojciech Bąba, Independent Reasercher
 • Lynn Besenyei Ph.D., Independent Reaserchers
 • Prof. Jörg Dettmar, TU Darmstadt Fachbereich Architektur Entwerfen und Freiraumplanung
 • Jaime Madrigal González Ph.D., University of Valladolid
 • Prof. José Miguel Olano, Cambium reserch group Universidad de Valladolid
 • Prof. Miguel A. Zavala, Head of Forest Ecology and Restoration Group; Department of Life Science Building, Universidad de Alcalá Campus Universitario, Alcalá de Henares (Madrid), Spain

Komitet organizacyjny

 • Artur Dyczko Ph.D., Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences
 • Prof. Ass. Gabriela Woźniak, University of Silesia in Katowice
 • Prof. Ass. Artur Krawczyk, AGH University of Science and Technology in Krakow
 • Prof. Ass. Joanna Czarnecka, University of Maria Curie-Skłodowska
 • Krzysztof Sitko Ph.D., University of Silesia in Katowice
 • Agnieszka Hutniczak Ph.D., University of Silesia in Katowice
 • Wojciech Bierza Ph.D., University of Silesia in Katowice

Galeria zdjęć

Program ramowy

Dzień 1

5 grudnia 2022

  09:00 – 12:00Rejestracja Uczestników
  12:00 – 13:00Obiad
  13:00 – 16:45Obrady w sesji plenarnej (zobacz szczegóły)
  16:45 – 18:45Panel dyskusyjny
  19:00 – 20:00Uroczysta kolacja
  20:30Koncert
Dzień 2

6 grudnia 2022

  08:00 – 09:00Śniadanie
  09:00 – 13:00Obrady w sesjach (zobacz szczegóły)
  13:00 – 14:00Obiad
  14:00 – 19:00Obrady w sesjach oraz panel dyskusyjny (zobacz szczegóły)
  19:00 – 20:00Uroczysta kolacja
Dzień 3

7 grudnia 2022

  06:00 – 07:00Śniadanie
  07:00 – 13:00Wycieczki terenowe obejmujące prezentację głównych ogniw produkcyjnych LW Bogdanka SA (zobacz szczegóły)
  13:00Zakończenie konferencji

Program szczegółowy

Zobacz szczegółowy program poszczegónych sesji konferencji:

Szczegółowy program konferencji


Szczegółowy program konferencji jest również do pobrania w pliku PDF:

Program konferencji w pliku pdf

Zgłoszenie uczestnictwa

Uczestnicy konferencji proszeni są o kontakt z:

Małgorzata Boksa

tel. +48 698 223 163

e-mail: mboksa@komag.eu

Zgłoszenie referatu

Autorzy wystąpień proszeni są o wprowadzenie autorów, tytułu oraz abstraktu do formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy dla referatów

Lokalizacja konferencji

Hotel Luxor
al. Warszawska 175a
20-824 Lublin